Snooker shop broadway court
僗僰乕僇乕愱栧揦丂僽儘乕僪僂僃僀僐乕僩


僗僰乕僇乕応儅僢僾 Japanese version

擔杮抧恾
擔杮偺敀抧恾
TohokuKanto KoshinetsuTokai HokurikuKinkiChugoku ShikokuKyushu Okinawa
Last update: Apr. 2014



<Tohoku>
British Hills Map
1-8 Aza Shibakusa, Oaza Tarao, Teneimura, Iwasegun, Fukushimaken Tel: 0248-85-1313
3 tables, 1050yen/1h


<Kanto Koshinetsu>
Snooker Club Map
2F 4-13-9 Higashiogu, Arakawaku, Tokyo Tel: 03-3893-9933
3 tables, 840yen/h


Billiard Rosa Map
5F 1-37-12 Nishiikebukuro, Toshimaku, Tokyo Tel: 03-3988-8411
1 table, 940yen/h


Bagus Shinjuku Map
5F 1-20-1 Kabukicho, Shinjukuku, Tokyo Tel: 03-3208-0127
1 table, 450yen/30m


Pal Map
1728-1 Hazamamachi, Hachioujishi, Tokyo Tel: 042-667-6044
1 table, 420yen/30m


Green Room Map
1-1-15 Minami-Hatogaya, Kawaguchishi, Saitamaken Tel: 048-229-7787
1 table


Harbor Light Map
2F 1-10-2 Nakagawa, Tsuzukiku, Yokohamashi, Kanagawaken Tel: 045-482-3738
1 table, 150yen/10m


Arrows Kohoku Map
411 Okumacho, Tsuzukiku, Yokohamashi, Kanagawaken Tel: 045-477-3211
1 table, 800yen/1h


Fluke Map
1-22-13 Komatsubara, Zamashi, Kanagawaken Tel: 046-258-0015
2 tables, 800yen/h


Jiyukukan Shonanhiratsuka Map
1-9-23 Tamura, Hiratsukashi, Kanagawaken Tel: 0463-51-4554
1 table, 600yen/h 1500yen/3h


Billiards 98 Map
1F 5404-7, Oniwa, Hujisawashi, Kanagawaken Tel: 0466-88-9865
1 table (9ft), 950yen/3h 1550yen/5h 2050yen/8h 2350yen/10h


Cannon Ball Inage Map
2-3-10 Inagekaigan, Mihamaku, Chibashi, Chibaken Tel: 043-238-9993
2 tables, memblership300yen/y member315yen/30m


Cafe & Bar Cockney Cafe Map
2F 901-3 Kamihongo, Matsudoshi, Chibaken Tel: 047-365-6968
1 table, 1300yen/h


California Billiards Map
3502-2 Miyakomachi, Isezakishi, Gunmaken Tel: 0270-40-5388
1 table, 720yen/h


Players! Map
254-1 Yanazemachi, Utsunomiyashi, Tochigiken Tel: 028-633-6330
1 table, 840yen/h


Old Yellow Map
756-86 Oshima, Nashumachi, Nasugun, Tochigiken Tel: 0287-77-1474
1 table, 1000yen/h


<Tokai Hokuriku>
Corte Largo Izu-kogen Map
3-3 Higashiohmuro, Izukogen, Itoshi, Shizuokaken Tel: 0557-51-5041
1 table, 1000yen/h (only for guests)


b-SPACE Map
164-2 Nakanomachi, Higashiku, Hamamatsushi, Shizuokaken Tel: 053-422-2055
1 table, visitor1000yen/h member840yen/h


Combi 2 Map
586-1 Narutaki, Kakegawashi, Shizuokaken Tel: 0537-21-2390
1 table, member720yen/h


Billiard Club Pee3 Map
2F 252-1 Matsumoto, Mishimashi, Shizuokaken Tel: 055-977-0660
1 table, 760yen/h


Midori Bowl Map
17-2 Motomachi, Toyotashi, Aichiken Tel: 0565-28-1581
1 table, visitor840yen/h member720yen/h


Sunpopia Map
2F 5-7-18 Imaike, Chikusaku, Nagoyashi, Aichiken Tel: 052-733-2611
1 table, 100yen/10m


VIVA2 Map
6-182 Oshino, Nonoishimachi, Ishikawagun, Ishikawaken Tel: 076-248-8598
1 table, visitor720yen/h member600yen/h


Billiards House Just Nine Map
Ro-2 Shinmeicho, Nanaoshi, Ishikawaken Tel: 0767-53-3188
1 table, visitor720yen/h member600yen/h


Billiard Chokies Hukui Map
1-70-28 Nittazuka, Hukuishi, Hukuiken Tel: 0776-26-9880
1 table, visitor720yen/h member540yen/h


<Kinki>
Billiard T's Map
583-3 Senzokucho, Omihachimanshi, Shigaken Tel: 0748-37-0550
1 table, 600yen/h


Green Field Map
1680 Iwane, Konanshi, Shigaken Tel: 0748-71-4518
1 table, male840yen/h female720yen/h


g-FOREST Map
1283 Hukaishimizucho, Nakaku, Sakaishi, Osakahu Tel: 072-281-5234
1 table, visitor900yen/h membership500yen/y member800yen/h


Billiards & Darts Bar Break Map
3F 4-5-25 Sugawara, Higashiyodogawaku, Osakashi, Osakahu Tel: 06-6338-9669
2 tables, visitor900yen/h member750yen/h


Pool House Map
B1 2-9-11 Shimanouchi, Chuoku, Osakashi, Osakahu Tel: 06-6227-8968
1 table, 600yen/h


Billiards & Snooker Century Map
2F 1-32-27 Kanda, Ikedashi, Osakahu Tel: 072-752-7079
2 tables, visitor840yen/h member720yen/h


Billiard & Darts Bar Thank Map
3F 134 Shimazucho, Hushimiku, Kyotoshi, Kyotohu Tel: 075-622-0611
1 table, 800yen/h


Long Pot Map
1-3 Hukaehamamachi, Higashinadaku, Kobeshi, Hyogoken Tel: 090-8857-5825
2 tables, visitor3000yen/d member18000yen/m


<Chugoku Shikoku>
Okayama Snooker House Map
5-5-352 Sakuragaokahigashi, Akaiwashi, Okayamaken Tel: 0869-95-3147
3 tables, 600yen/h


CANON SHOT Map
2-1-27 Imazucho, Hukuyamashi, Hiroshimaken Tel: 084-933-3441
1 table, 600yen/h


Billiard Duck Map
684-1 Noda, Kotohiracho, Nakatadogun, Kgawaken Tel: 0877-58-8848
1 table, 500yen/h


<Kyushu Okinawa>
Billiard Fox Kokura Map
3F 4-7-13 Ibori, Kokurakitaku, Kitakyushushi, Hukuokaken Tel: 093-582-0234
1 table, 700yen/h



TohokuKanto KoshinetsuTokai HokurikuKinkiChugoku ShikokuKyushu Okinawa


Top



copyright(c) broadway court 2008